Terapia manualna Kędzierzyn Koźle

Gabinet Terapii Manualnej i Rehabilitacji

Na czym polega zabieg


I. Cele zabiegu
Celami, które sobie stawiam podczas wizyty pacjenta są :

A - przyczyna,
B - zastosowanie skutecznego terapii
C - nauczenie pacjenta zachowań utrwalających i zapobiegawczych


A - przyczyna
Poszukuję przyczyn dolegliwości w zaburzeniach tak zwanych układów regulacyjnych. Ustalenie właściwego układu regulacyjnego, a potem rodzaju zaburzenia, które go dotyczy pozwala na szybkie przywrócenie prawidłowej pracy tegoż układu regulacyjnego, co objawia się natychmiastowym ustąpieniem lub zmniejszeniem dolegliwości. Diagnoza to nie tylko nazwa jednostki chorobowej, co ustalenie właściwego planu terapeutycznego.

B - działanie
Działam metodami, technikami i strategiami (patrz niżej). Jeśli działania nie przynoszą spodziewanych skutków cofam się do fazy A. Jeśli spodziewana poprawa zostanie osiągnięta przechodzę do fazy C.

C - utrwalanie efektów
W fazie C chory/a lub jego/jej bliscy dostają zadania domowe. Są proste, kilkuminutowe ćwiczenia do samodzielnego wykonania albo łatwe do nauczenia uciski i opukiwania.

II. Metody, techniki i strategie leczenia.

A - metody

Główną zasadą dotyczącą metod, które stosuję jest skuteczne znoszenie oporu przesuwowego tkanek. Przesuwność tkanek jest zależna od właściwej funkcji odruchowej. Stosowane metody to działania odtwarzające odruchy regulujące pracę:
- układu nerwowego dotyczące jego przewodności, szczelności, unaczynienia oraz rozciągliwości i przesuwalności względem sąsiednich tkanek
- układu nerwowego wegetatywnego, tego który reguluje czynność naczyń krwionośnych i gruczołów wydzielania wewnętrznego i zewnętrznego
- układu kostno-stawowo-więzadłowego
- układu mięśniowo-powięziowego dotyczące jego elastyczności, rozciągliwości, napięcia, pojemności i co najważniejsze współpracy jego części obejmujących całe ciało,
- układu narządów wewnętrznych jamy brzusznej i klatki piersiowej
- układu kości twarzo- i mózgoczaszki

Mobilizacje i manipulacje stawowe


B - techniki


Zadania te realizuję przez następujące techniki:
- manipulacje i mobilizacje stawowe czyli „po kręgarsku” mówiąc nastawiania kręgów i odblokowywania stawów (wbrew powszechnemu mniemaniu techniki te nie są bolesne)
- głębokie uciski i mobilizacje tkanek miękkich
- techniki narzędziowe (tzw. klawiterapia) – pocierania, nakłuwania i różne inne sposoby drażnienia aktywnych miejsc na powłokach ciała (istotą tych technik jest zadawanie tzw. „dobrego bólu” czyli takiego, który prowadzi do uruchomienia odruchów leczniczych)
- pozycje relaksacyjne
- rytmiczne ruchy rozciągowe oraz ćwiczenia odtwarzające równowagę układów regulacyjnych


C - strategie lecznicze to kwintesencja „mojej” medycyny

To dzięki strategii (lub jej braku) metody i techniki stają się skuteczne, nieskuteczne czy wręcz szkodliwe. Dla skutecznej strategii ważne czynniki to:
- właściwy dobór techniki do typu pacjenta oraz do typu i okresu choroby
- właściwy czas i miejsce zastosowanej techniki
- właściwa kolejność technik i metod

To dzięki komponowaniu skutecznych strategii mogę sobie pozwolić na nie obarczoną ryzykiem a szybką i skuteczną terapię najtrudniejszych stanów chorobowych narządu ruchu, takich jak świeże wypadnięcia dysków, ostre stany bólowe w przebiegu kręgozmyków, uszkodzenia nerwów z następczymi niedowładami, migreny, ostre zaburzenia krążenia mózgowego przejawiające się silnymi zawrotami głowy, dolegliwościami jamy brzusznej o charakterze kolek, refluksów i przewlekłych zapaleń.

W swojej praktyce wykorzystujemy następujące metody pracy:
Medycyna manualna / Chiropraktyka / Kręgarstwo
Klawiterapia / Pinopresura
Akupunktura / Igłoterapia
Masaż  i inne

Lokalizacja

ul. Stalmacha 10

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Telefon